Ostemassen transporteres deretter til en såkalt forpresse, der resten av mysa fjernes og ostekornene smelter sammen til en nesten helt sammenhengende masse, før den deles opp i passende emner.

Fra melk til fast hvitost

Fast hvitost er et melkeprodukt som i utgangspunktet er laget av melk, løpe og melkesyrebakterier. Det finnes flere hundre forskjellige typer oster, og hver har sin historie, framstillingsmetode og særegne smak.

Fra melk til ost1

Etter pasteuriseringsprosessen overføres melken til et ystekar, der den tilsettes spesielle bakteriekulturer og til slutt løpe. Etter en stund begynner melken å koagulere. Når ysteren er fornøyd med fastheten på den koagulerte melken, starter skjæringsprosessen ved at en roterende «osteharpe» deler massen opp i ostekorn. Deretter får ostemassen hvile. Ostemassen synker da ned i karet og mysen som samles over ostekornene kan fjernes. Fastheten på ostekornene reguleres ved å tilsette varmt vann i ystekaret.

Fra melk til ost2

Ostemassen transporteres deretter til en såkalt forpresse, der resten av mysa fjernes og ostekornene smelter sammen til en nesten helt sammenhengende masse, før den deles opp i passende emner.

Fra melk til ost3

Osteemnene blir så lagt i former og satt i press til ostene har fått sin endelige form.

Fra melk til ost4

Ostene transporteres videre til en saltlake, der de blir liggende i flere timer. På veien dit blir osten nøye merket med produksjons- og batch nummer. Det gjør at TINE til enhver tid har kontroll på kvaliteten og ikke minst ostens utvikling. Flere eksemplarer av oster fra samme parti vil senere gjennomgå nøye testing av smaksdommere, slik at TINE kan garantere at kvaliteten på osten er optimal. 

Fra melk til ost5

Etter salting får ostene renne godt av seg, og hver ost blir nøye kontrollert manuelt av meieripersonalet. Osten blir lagt på et tørkelager hvis osten skal ha skorpe, eller pakket i modningsfilm dersom osten skal være skorpefri. Osten går så til gjæringsbu; der foregår den mest aktive gjæringsprosessen i ostens liv. 

Fra melk til ost6

Etter noen dager på gjæringsbu, flyttes ostene over til et kjøligere modningslager På modningslageret ligger osten alt fra noen uker til mange måneder, avhengig av hvilken ost som produseres. Under hele prosessen vil smaksdommere fra TINE ta stikkprøver, og overvåke at prosessen er optimal. Det er bare oster av ypperste kvalitet som når frem til butikkene.