Nei til «barnebursdag» på idrettsarenaen

Fredag 16. juni gikk idretts-Norge sammen med TINE i en felles satsing på å gi både barn og voksne et mer variert og sunnere matutvalg på idrettsarenaer rundt om i Norge.

I dag serveres ofte det samme på et idrettsarrangement som det gjøres i en tradisjonell norsk bursdagsfeiring, samtidig som barn og unge som driver med idrett tilbringer mye tid på disse arenaene. Tom Tvedt, president i Norges Idrettsforbund, mener at det er på tide å ta ansvar for hva særlig barn og unge spiser når de er med på idrettsarrangementer.

– Vi vet at flere idrettslag ønsker en sunnere idrettskiosk. Barn og unge som er i aktivitet skal ha muligheten til å velge godt påfyll når de er på cup eller trening. Det er et ansvar vi, forbundene og klubbene bør ta, og dette initiativet er med på å sette utfordringen på dagsorden, sier han.

Også generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt er glad for å kunne å bidra til å etablere gode matvaner hos unge idrettsutøvere allerede fra starten av.

-Vi har ambisjoner om å bidra positivt til barn og unges helse. Grunnlaget legges tidlig, og da bør tilbudet i idrettskioskene ha et bredere og sunnere utvalg av mat og drikke. Dette har vi sammen med våre partnere, inkludert TINE, hatt fokus på og jobbet med å inspirere til i en periode allerede. «Smart Idrettsmat» forsterker dette på en fin måte, sier Bjerketvedt.

Signerte felles mål

Under et pressemøte fredag formiddag ble initiativet signert av Konserndirektør marked og internasjonalvirksomhet i TINE, Kathrine Mo, president i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt, president i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes, president i Norges Håndballforbund Kåre Geir Lio og generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt.

Vi i TINE mener at dette er med på å sikre barn og unge et bedre og mer variert mattilbud på idrettsarenaer landet over.

– Vi har lang tradisjon for å samarbeide med idretten, og nå skal vi sammen jobbe for å sikre et mer variert matutvalg på samtlige idrettsarenaer i Norge. Vi har allerede satt i gang konseptet TINE Smart Idrettsmat hvor vi ønsker å bidra til at utvalget i kioskene blir større og bedre, og at det skal bli lettere for både barn og voksne å gjør smartere valg når sulten melder seg på et idrettsarrangement, sier hun.