NIF

Norges Idrettsforbund og Olympiske & Paralympiske komité

TINE er en av Olympiatoppens (OLT) hovedsamarbeidspartnere og stolt sponsor av olympiakroppen. Vi ønsker å fremme fysisk aktivitet, gode kostholdsvaner og matglede.

Gjennom samarbeid med særforbundene er TINE en aktiv støttespiller for norsk topp- og breddeidrett samt konkurransefrie aktiviteter.

Styrket kompetanse om idrettsernæring

TINE har gjennom samarbeidsavtalen bidratt til å styrke ernæringskompetansen innen idretten og utvikle nye produkter som f.eks YT. Vi setter søkelys på fysisk aktivitet, kostholdsvaner og matglede gjennom samarbeidet med NIF og OLT.

Film - stolt samarbeidspartner til idrett og matglede

TINE har samarbeidsavtalene med idretten og det matfaglige miljøet i Norge.

Se filmen her