Melsomvik Gård

Ressurser og miljø

Verden står overfor store oppgaver om vi skal redde jorda fra ødeleggende klimaendringer. TINE bruker store mengder energi og melk i sin virksomhet, noe som påvirker omgivelsene. Vi skal ta vår del av ansvaret ved å redusere klimagassutslippet med 30% frem mot 2020.

Vi ønsker å slippe alt utslipp

TINEs totale klimagassutslipp var ved utgangen av 2017 på 75 268 tonn CO₂-ekv¹. Siden 2007 er klimagassutslippet redusert med om lag 8600 tonn, en nedgang på 10 prosent. Klimagassutslippet er i løpet av 2017 økt med 4100 tonn.

Mer om TINEs arbeid for redusert utslipp

Transport

TINE er en av Norges største transportører

Transport for fremtiden

TINE er en av de største og mest synlige transportaktørene på norske veier. I 2015 kjørte våre kjøretøyer 57 millioner kilometer, en lengde som tilsvarer 1400 ganger rundt jorda ved ekvator.

> Les mer om hvordan vi jobber for å redusere klimagassutslipp

Det grønne gullet

En ny tid krever nye og energieffektive løsninger. En av TINEs største satsninger er TINE Meieriet Jæren. Det som tidligere var CO2 utslipp og spillvarme er der blitt fornybare ressurser og salgsvare. 

Overskuddsmat

TINE er en av de største leverandørene av overskuddsmat til Matsentralen, som fordeler mat til veldedige organisasjoner - som igjen deler den ut til de som trenger den mest.