Melsomvik Gård

Klima

Verden står overfor store oppgaver om vi skal redde jorda fra ødeleggende klimaendringer. TINE bruker store mengder energi og melk i sin virksomhet, noe som påvirker omgivelsene. Vi skal ta vår del av ansvaret ved å redusere klimagassutslippet med 30% frem mot 2020.

Tydelig retning for redusert utslipp

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye. TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp med 30 prosent innen 2020, i forhold til 2007.

Mer om TINEs arbeid for redusert utslipp

Transport

TINE er en av Norges største transportører

Transport for fremtiden

TINE er en av de største og mest synlige transportaktørene på norske veier. I 2015 kjørte våre kjøretøyer 57 millioner kilometer, en lengde som tilsvarer 1400 ganger rundt jorda ved ekvator.

> Les mer om hvordan vi jobber for å redusere klimagassutslipp

Film: Mer miljøvennlige biler og fornybart drivstoff

TINE vil bidra til bedre folkehelse og miljø. Innen 2020 reduserer vi utslippene våre tilsvarende 20 000 personbiler. Vi skal fortsatt hente melk og levere ferske varer til hele landet, men vi skal slippe ut minder støv, partikler og CO2 underveis. Det er bra for miljøet og naturen vår.

Kanskje droner er fremtiden?

Melk fra droner? Bli med på en TINE-reise mot en grønnere framtid. Vi kjører med stolthet og glede - på vei til deg.

Det grønne gullet

En ny tid krever nye og energieffektive løsninger. En av TINEs største satsninger er TINE Meieriet Jæren. Det som tidligere var CO2 utslipp og spillvarme er der blitt fornybare ressurser og salgsvare. 

Overskuddsmat

TINE er en av de største leverandørene av overskuddsmat til Matsentralen, som fordeler mat til veldedige organisasjoner - som igjen deler den ut til de som trenger den mest.