Arnstein Røyneberg - Sola

Bidrar til solide utslippskutt i jordbruket

Mens politikerne krangler om norske klimakutt, gjør Arnstein fra Sola noe med det.

Norge har økt sine klimagassutslipp. Arnstein Røyneberg og andre bønder har gjort det motsatte: de har bidratt til solide utslippskutt i jordbruket.

Ingen fylker i landet har flere melkekyr enn Rogaland. En av dem som driver stort med både melk- og kjøttproduksjon er Arnstein Røyneberg. På gården på Sola har han 70-80 melkekyr og 750.000 liter i melkekvote.

Positiv klimaeffekt

Å gjøre som Arnstein og ha dyr som benyttes i både melk- og kjøttproduksjon, har en positiv effekt på klimaet. Norsk jordbruk har kuttet sine klimagassutslipp med 10 prosent siden 1990.

- Kombinert melk- og kjøttproduksjon er en god norsk tradisjon. Det sikrer effektiv arealutnyttelse, noe som er med på å bedre økonomien og minimere klimagassutslippene, forteller Røyneberg.

Han legger også vekt på den innovasjonen som foregår i landbruket.

- Det har foregått mye innovering og effektivisering innen jordbruket, særlig innen husdyravl, de siste tiårene. Dette har nok vært viktig for reduksjonen i klimagassutslipp, sier Røyneberg.

En del av klimaløsningen

Gjennom nettopp bruk av ny teknologi og kombinasjonsproduksjon av melk og kjøtt, bidrar Arnstein Røyneberg og en lang rekke bønder i resten av landet til utslippsreduksjonen.

I Norge er det nemlig vanlig å bruke kua til både melk- og kjøttproduksjon. Dette bidrar til at Norge har et av de mest klimavennlige jordbrukene i verden.

Norsk jordbruk har kuttet sine klimagassutslipp med 10 prosent siden 1990

- Den solide reduksjonen i klimagassutslipp fra norsk jordbruk viser at landbruket er en del av klimaløsningen. I TINE jobber vi tett med eierne våre, altså bøndene, for å minimere klima-avtrykket av norsk matproduksjon. Det gjør vi gjennom å investere mye ressurser i innovasjon i blant annet dyrehelse, fôrproduksjon, teknologi og digitalisering, forteller Harald Volden, fag- og systemsjef i TINE.

Når Kyoto-målene med god margin

I Kyoto-avtalen, som ble signert i 1997, ble det satt mål om å kutte klimagassutslippene med 5,2 prosent fra 1990-nivå i perioden 2008-2012. Norge fikk som følge av forhandlingene om Kyoto-protokollen mulighet til å øke sine utslipp med en prosent fra 1990-nivå. Likevel - fra 1990 til 2010 økte drivhusgassutslippene med åtte prosent her til lands.

I jordbruket går det altså i stikk motsatt retning, utslippene er redusert med 10 prosent. Det skyldes blant annet bruk av ny teknologi i landbruket, samt den norske måten å produsere på. 

 

Film: Heia norsk landbruk

Gla’melding fra oss som lager maten din: Selv om matproduksjonen har økt, er klimautslippene fra norsk landbruk redusert med over fem prosent siden 1990. Til sammenlikning har andre C02-kilder økt utslippene sine kraftig i samme tidsrom.

Se filmen her

Bærekraftig melkeproduksjon

Det er mange som jobber for at den melken du og jeg drikker skal være produsert på en måte som tar vare på både dyra og miljøet vårt.

Her finner du historier om hvordan både TINE, våre melkebønder og forskningsmiljøer jobber for bærekraftig melkeproduksjon