Dyrevelferd - Omsorg er viktig for dyrenes velferd

Bærekraftig melkeproduksjon

Det er mange som jobber for at melken du og jeg drikker skal være produsert på en måte som tar vare på både dyra og miljøet vårt. Vi i TINE, melkebøndene våre og forskningsmiljøer har alle et felles mål: bærekraftig melkeproduksjon.

Verdens beste helsevesen - for kuer

Det digitale systemet ku-kontrollen skal sørge for bedre sykdomsforebygging blant norske kuer.

Hver eneste ku på norske TINE-gårder har sin egen, digitale journal. Systemet ku-kontrollen er utviklet av TINE, og skal gi bedre dyrehelse og tryggere mat.

 

 

Les mer om TINEs arbeid for bedre dyrehelse

Film: Heia norsk landbruk

Gla’melding fra oss som lager maten din: Selv om matproduksjonen har økt, er klimautslippene fra norsk landbruk redusert med over fem prosent siden 1990. Til sammenlikning har andre C02-kilder økt utslippene sine kraftig i samme tidsrom.

Se filmen her

Kutter antibiotikabruken på kalver med 75 %

To potensielt livstruende sykdommer hos kalver skal bekjempes, og bruken av antibiotika på kalv skal ned med 75 prosent. Det er målsettingene til et av de mest ambisiøse dyrehelseprosjektene i Norge noensinne - ledet av TINE. 

I Europa er det bare Island som bruker mindre antibiotika på produksjonsdyr enn Norge