Kukraft Cowpower

TINE gir full gass på kumøkk

Vurderer biogassproduksjon som forretningsområde:
Klimaprogrammet KUKRAFT skal gi verdens mest bærekraftige mattransport med klimavennlig biogass fra kumøkk. De 200 000 norske melkekyrne som leverer til TINE, blir det viktigste bidraget for å nå målet.

Norske melkekyr skal drive klimasatsingen til TINE fremover - bokstavelig talt. En av fremtidens drivstoffløsninger er bærekraftig biogass produsert på kumøkk, og nå tar TINE den i bruk. Et testprosjekt med Greve Biogass i Tønsberg har gitt ny kunnskap om effektiv produksjon av biogass, som nå danner grunnlaget for KUKRAFTTM -programmet.

–  KUKRAFTTM er en viktig del av TINEs miljø – og innovasjonsarbeid med å få bilparken over på fornybar energi. Vi skal ha minst 100 av våre biler over på kumøkkbasert biogass innen 2022. Når vi som første matprodusent i Europa tar i bruk biogass fra egen kumøkk skaper det ikke bare klimagevinster, men også nye muligheter hos våre melkebønder og TINE som fremtidig energiprodusent, sier Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE.

 

Ny innovasjon gir økt klimaeffekt

Testprosjektet har blant annet gitt oppsiktsvekkende resultater fra produksjon av biogass fra kumøkk i kombinasjon med matavfall. Denne kombinasjonen oppnår 25% bedre effekt enn tradisjonell biogassproduksjon basert på kun husholdningsavfall, og betyr at tilførsel av kumøkk gir verdens mest effektive og klimavennlige biogassproduksjon!  

Kumøkka gir den beste bakteriekulturen som bryter ned matavfallet til biogass, og gir et betydelig økt gassutbytte ved å erstatte vann med flytende kumøkk. Det ligger også en miljøgevinst i å spare drikkevannet som ellers må tilsettes i produksjonsprosessen.

Energi i fjøset

Matavfall og husdyrgjødsel er verdifulle ressurser som kan utnyttes kommersielt i fremtidens landbruk. Ved å utnytte kumøkk til drivstoffproduksjon, skaper vi et unikt kretsløp av egenprodusert, fornybar energi. Møkk fra 1 ku gir sammen med matavfall nok biogass til å drive en liten personbil i ca. 25 000 km. TINE kjører 58 millioner kilometer tungtransport i året, noe som krever biogass produsert på kumøkk fra 17 059 kyr om all TINEs transport skulle legges over på biogass. Disse «energileverandørene» har vi altså i stallen - eller rettere sagt fjøset vårt - allerede.

Når vi i tillegg kan regne en reduksjon av klimagassutslipp på 4,3 tonn CO2 per ku per år om kumøkka brukes til biogassproduksjon, vil de 200 000 norske kyrene som tilhører TINEs «ku-park» både kunne drifte all egen transport, og utslippene fra landbruket vil kunne reduseres med 860 000 tonn CO2 per år. Ved å utnytte energien som ligger i metangass fra kumøkk blir med andre ord hvert melkeglass, hver biltur – og hver eneste ku mer miljøvennlig.

 Store verdier - for både bonde og miljø

Etter det vellykkede testprogrammet vurderer nå TINE biogassproduksjon som et nytt forretningsområde for virksomheten.

 – Siden TINEs 11 000 eiere allerede besitter tonnevis med verdifull kumøkk, så er vi i gang med å vurdere hvordan vi kan utnytte dette kommersielt til energiproduksjon på små og store anlegg. Samtidig kan biogass fra TINE kan bli et viktig tiltak for å få ned klimagassutslippene i landbruket, sier Galtung. 

KUKRAFTTM er altså et positivt klimatiltak, og samtidig sirkulærøkonomi i praksis. Melk fra kua blir mat, kumøkk blir drivstoff, avfallsproduktene fra drivstoffproduksjon blir gjødsel – som igjen går til kua som lager mat, drivstoff og gjødsel.

– Vi vet at TINE-bøndene er opptatt av klima og er stolte bidragsytere til å redusere klimautslippene, men kumøkka er i tillegg verdt sin vekt i gull, og vil gi våre melkebønder økonomiske muligheter. Vår satsing skal ikke bare være et solid skritt i riktig retning hva klimatiltak angår, det skal også bidra til verdiskaping og fremtidstro blant nye generasjoner norske melkebønder.