NB! Lavoppløst bilde - må byttes!

Til Topps med Røde Kors

Tradisjonen tro gikk TINE også i 2015 til topps med Røde Kors. Til Topps er et arrangement der det flerkulturelle og frivillige Norge møtes for å gå sammen på fjelltur. Enten det er for å nå Norges høyeste punkt, Galdhøpiggen, eller på en tur i området rundt Lom.

Gjennom Til Topps etableres lokale turgrupper som går sammen regelmessig fram mot selve arrangementet. Turgruppene danner grunnlaget for en rekke aktiviteter både i forkant av selve arrangementet, underveis, og i etterkant. Den enkelte deltaker opplever mestring, både i form av å bli kjent med norsk natur og ved å bli i bedre form. Her når man sine mål og får nye vennskap.

Til Topps bidrar til å bedre folkehelsa gjennom fysisk aktivitet, følelse av mestring og deltakelse i fellesskap.

Samarbeidsprosjekt

Røde Kors arrangerer Til Topps i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den Norske Turistforening (DNT). TINE støtter arrangementet med økonomiske midler og produkter.

Nesten 10 000 har deltatt

Til Topps ble i 2015 arrangert for niende gang. Her var det over 1400 deltakere fra 40 kommuner som deltok på ulike turer og aktiviteter. Siden første Til Topps ble arrangert i 2007 har til sammen nærmere 9000 deltakere, med utgangspunkt i 70 forskjellige land vært med.

Overskudd til å hjelpe

TINE har siden 2003 vært en viktig samarbeidspartner for Røde Kors. Samarbeidet kalles «Overskudd til å hjelpe» og skal inspirere TINEs eiere og ansatte til å strekke ut en hånd og engasjere seg i frivillig humanitært arbeid. I Norge er samarbeidet konsentrert rundt Røde Kors Hjelpekorps samt Røde Kors-aktiviteter som setter søkelyset på kosthold og fysisk aktivitet hos ulike deler av befolkningen.

Artikkelen er hentet fra TINEs Årsrapport for 2015.

 

TINE støtter Røde Kors Hjelpekorps for en trygg påske

I mer enn 10 år har TINE samarbeidet med Røde Kors Hjelpekorps. Akkurat som TINE er Røde Kors Hjelpekorps til stede over hele landet, slik at de kan være raskt på plass hvis ulykken først er ute.
Takk til de mange tusen frivillige i Røde Kors Hjelpekorps som står på for at påsken skal bli ekstra trygg og fin!