Film: Heia norsk landbruk

Gla’melding fra oss som lager maten din: Selv om matproduksjonen har økt, er klimautslippene fra norsk landbruk redusert med over fem prosent siden 1990. Til sammenlikning har andre C02-kilder økt utslippene sine kraftig i samme tidsrom.

Norge ligger faktisk i verdenstoppen innen klimavennlig matproduksjon.

Kombikua

Norsk rødt fe - eller kombikua, er kanskje en av verdens beste og mest klimavennlige kyr. I mange land avles kyrne frem for å produsere mest mulig melk eller for å bli til mest mulig kjøtt. Den norske kombikua har derimot spesialisert seg på å produsere begge deler.

I 1950 var det 760 000 kyr i Norge. I 2016 var tallet 225 000. På grunn av færre kyr har faktisk metangassutslippene fra landbruket gått ned med 33 prosent bare siden 1990. Færre kyr betyr også at norsk melk produseres over dobbelt så miljøvennlig som det internasjonale gjennomsnittet.

Antibiotikabruk i Europa 

Det norske landbruket bruker også minst antibiotika av alle land i Europa, takket være Norges satsning på dyrhelse. God dyrehelse er bra for klimaregnskapet fordi friske dyr produserer mer og bedre melk. Det gjør at svært lite av melken som produseres her i landet går til spille. 

Det gjøres mye bra for å skape en klimavennlig matproduksjon i Norge. Og for å nå FNs klimamål, jobbes det hele tiden med å finne de mest miljøvennlige alternativene som gir lavets mulig utslipp av klimagasser. Vi vet for eksempel at nesten halvparten av landbrukets klimautslipp kommer fra husdyr som raper metan - og fra kumøkka, som frigir både metan og lystgass. 

Med ku på tanken

Men metan er også en fin energikilde. Allerde i dag er det mulig å fylle ku på tanken, takket være biogassanlegg som fanger fordøyelsesgass til energiformål. I framtiden vil det bygges flere slike anlegg som gjør at enda fler av oss vil kunne fylle ku på tanken. 

Det er dette som kalles bioøkonomi. Det er bra for naturen. Det er tross alt der melka kommer fra.

Heia norsk landbruk!