Det grønne gullet

En ny tid krever nye og energieffektive løsninger. En av TINEs største satsninger er TINE Meieriet Jæren. Det som tidligere var CO2 utslipp og spillvarme er der blitt fornybare ressurser og salgsvare.
– Når vi har overskudd av energi i en eller annen form, vurderer vi om noen har bruk for det og om vi kan vi selge det. «Det grønne gullet» er energi satt i system. Vi gjenvinner det vi kan gjenvinne og samarbeider med flere lokale bedrifter, forteller Torbjørn Kvia, Teknisk leder ved TINE Meieriet Jæren - Norges største og mest innovative meieri.