TINEprodukter med biokork

Biobasert plast og høy returandel

I TINE bruker vi ca. 28 000 tonn emballasje årlig. En stor del av dette inneholder plast. Derfor er det viktig at vi bidrar til at ny teknologi og mer miljøvennlig emballasje blir gjort tilgjengelig.

TINE var i 2013 det første selskapet i Europa som tok i bruk biobasert kork da ulike Piano-produkter fikk ny kork. I 2014 økte vi vår satsing på biobasert plast ved at også 50 millioner melke- og juicekartonger får biobasert kork. I 2015 tok vi nok et steg da vi som den første i Norge tok i bruk en melkekartong kun basert på fornybare materialer. TINE har en ambisjon om at all melk allerede i løpet av 2017 skal tappes på disse miljøvennlige og fornybare kartongene. Etter hvert vil også juicen bli tappet på den nye miljøvennlige emballasjen.

Tilgjengeliggjør ny teknologi

TINE bruker ca. 28 000 tonn emballasje årlig. En stor del av dette inneholder plast. Derfor er det viktig at TINE bidrar til at ny teknologi og mer miljøvennlig emballasje blir tilgjengelig. Gode miljøløsninger reduserer ikke bare miljøbelastningen, men vil også bidra til å øke vår konkurransekraft.

TINE er medlem av og samarbeider med Grønt Punkt Norge (GPN) om innsamling av emballasje. For 20151 er godkjent returandel for drikkekartong 94 prosent, for skolemelk og melk til barnehager 96 prosent og for drikkevareemballasjen i plast uten pant 87 prosent.

I TINEs Årsrapport for 2015 kan du lese mer om TINEs arbeid for miljøvennlig emballasje.