Samfunnsaktøren TINE

Bærekraft i TINE

Vi tror at framtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser.

Bærekraftig verdiskapning

TINE skal bidra til bærekraftig bruk av jordas ressurser og ta hensyn til omgivelsene.

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. Beregninger viser at vi i dag bruker en og en halv gang jordas ressurser, noe som betyr at det tar jorda ett år og seks måneder å regenerere det vi bruker i løpet av ett år. TINE skal ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Les mer om vårt arbeid for bærekraftig verdiskapning

Opplev TINE på en ny måte

For oss i TINE er det viktig å nå flest mulig med informasjon og opplevelser av hverdagen i TINE, helt fra melka produseres på gården til den står på kjøkkenbordet.

TINE prøver i år å fortelle om hverdagslivet i TINE på en ny måte. Det skjer i en digital årsrapport med både videoer, animasjoner, interaktive kart, tekst og bilder.

Sjekk ut årsrapporten her

Kampen mot matsvinn

Kasting av fullverdig mat er et problem i vår del av verden. TINE er en av Norges største matleverandører. Vi tar ansvar for å redusere eget matsvinn. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at du som forbruker kan lære mer om hvordan du kan kaste mindre mat.

Les mer om vårt arbeid mot matsvinn

FNs bærekraftmål – der TINE kan bidra mest

I dag har menneskene på jorda et gjennomsnittlig fotavtrykk på 2,3 hektar, mens det bare er tilgjengelig 1,8 hektar per person (kilde: Footprintnetwork.org). Fortsetter vi som i dag, viser beregninger at vårt økologiske fotavtrykk vil stige, med andre ord øker overforbruket.
En slik utvikling vil føre til store klimaendringer, og er ikke bærekraftig.

Ressurser og miljø

Verden står overfor store oppgaver om vi skal redde jorda fra ødeleggende klimaendringer. I TINE bruker vi store mengder energi og melk i vår virksomhet, noe som påvirker omgivelsene.

Vi skal ta vår del av ansvaret ved å redusere klimagassutslippet med 30% frem mot 2020, med fokus på blant annet transport, meierivirksomhet, emballasje og matsvinn.

 

Les mer om TINEs klima-arbeid her

Økologi

I TINE er det økologiske landbruket en viktig, alternativ driftsform – og en verdifull læringsarena for bærekraftig landbruk. Vi ønsker at du skal få vite mer om hva økologi handler om: det viktige samspillet mellom dyr, natur og mennesker ved våre økologiske gårder. Og om alternativene neste gang du står foran melkedisken.

Mer om økologi

TINE Gårder

TINE er heleid av norske melkebønder. Det er det ikke alle som vet. Du finner dem på gårder over hele Norge, der du bor. Totalt er det ca. 9000 gårder som leverer melk til TINE – spredt over hele landet.

Lyst til å bli bedre kjent med noen av folkene og kyrne som leverer melka til oss - som du kjøper i butikken? Eller kanskje du vil dra på gårdsbesøk?

Les mer om våre gårder og finn en åpen TINE-gård nær deg. Velkommen!

 

Ernæring og helse

Den viktigste årsaken til for tidlig død i Norge er feil kosthold. Vi nordmenn har riktignok klart å redusere sukkerforbruket med 25 prosent de siste ti årene, men det er fortsatt for høyt. TINEs utfordring er å redusere mengden av mettet fett i sine produkter. Vi er tilstede på hundretusenvis av frokostbord hver eneste morgen, og vi følger det norske folk på deres vei gjennom arbeidsdagen og fram til de legger seg om kvelden. TINE er bevisst på sin plass i det norske kostholdet.

 

Les mer om TINEs arbeid for helse og sunnhet

Vi har fjernet 1 million kilo sukker

Gjennom mange år har TINE jobbet med å redusere sukkerinnholdet i flere av våre produkter. Endringene gjøres i små steg for at du ikke skal merke det på smaken.

Slik har vi fjernet 1 million kilo sukker

Medarbeideren

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. TINE er helt avhengig av motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse for å skape resultater i en stadig mer konkurranseutsatt bransje.

Les mer om å jobbe i TINE

En utfordring til alle

TINE ønsker å motivere sine ansatte til mosjon og fysisk aktivitet. Dette er med på å bygge et sosialt fellesskap og en positiv bedriftskultur.

I 2017 deltok TINE med hele 48 lag i YT Holmenkollstafetten. Det betyr at over 700 TINE-ansatte var med og løp. Felles trening er en viktig ingrediens for å mobilisere så mange til å delta. Totalt fullførte over 2800 lag stafetten.

Omlag 700 TINE-ansatte var med og løp YT Holmenkollstafetten i 2017