Rausjødalen setermeieri, foto: Bjørn Malm kilde:

TINEs historikk

TINEs røtter strekker seg tilbake til 1881 da den første meieriforeningen i Norge ble etablert. Gjennom alle disse årene har TINE vokst seg fra å være en produsent av melk, ost og smør til å bli ett av Norges største næringsmiddelkonsern med en produktportefølje på over 500 ulike produkter.

Korte tilbakeblikk i TINEs historie

1856
Nord-Europas første andelsmeieri blir etablert i Rausjødalen, den spede starten på TINE.

1881
Den Norske Meieriforening etableres – en meierifaglig organisasjon.

1921
Meieriforeningen omorganiseres til Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML) – meierisamvirkets paraplyorganisasjon.

1928
Norske Meieriers Eksportlag etableres. Hovedoppgaven er å eksportere smør og ost.

1930
Den første melkesentralen etableres – Østlandets Melkesentral. Etter hvert blir det fire melkesentraler til.

1931
Eksportlaget knyttes til NML.

1942
Eksportlaget endrer navn til Norske Meieriers Salgssentral (NMS).

1950
Gudbrandsdalsost G35 settes i produksjon.

1956
Utviklingen av Jarlsberg starter.

1973
TINE-merket innføres som logo for meierisamvirket.

1982
Distriktsmeieriene etableres.

1984
NMS endrer navn til Norske Meierier.

1992
Lansering av TINE som felles merkenavn for alle meieriprodukter.
Norske Meierier blir til TINE Norske Meierier.

2002
Konsernet TINE Gruppa dannes og består av TINE Norske Meierier, meieriselskapene og andre datterselskaper.
TINE Norske Meierier blir til TINE BA.

2010
Ny konsernstruktur innføres på bakgrunn av ny samvirkelov. TINE BA slås sammen med meieriselskapene og blir til TINE SA.