Ku som beiter i oppoverbakke

Dette er TINE

TINE er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

TINE har drevet meierivirksomhet i Norge i mer enn 130 år.    

TINEs overordnede mål er over tid å gi eierne en best mulig melkepris. TINEs produkter skal gi forbrukere og kunder en verdi. I tillegg skal TINE gi samfunnet en bærekraftig næringsmiddelproduksjon.

TINE omsetter produktene sine hovedsakelig i Norge, men konsernet vokser også internasjonalt.

TINEs virksomhet er representert over hele Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo. Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet foregår i USA, Canada, Australia, Sverige, Danmark og Storbritannia. TINEs virksomhet består av norsk og internasjonal meierivirksomhet og annen virksomhet.

Melkeprodusenter får sin del av resultatet gjennom betalingen de får for melken de leverer. Hvert medlem har en andel i TINE.