Organisasjonen

TINE Innkjøp

TINE Innkjøp er TINEs sentrale innkjøpsavdeling. TINE Innkjøp skal skape størst mulig verdi for TINE gjennom å inngå gode avtaler som møter de behov og krav som TINE gruppa har på best mulig måte.

Dette er TINE

TINE er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Samvirket TINE

Melkebønder som er medlemmer og leverer melken, er TINEs eiere. Til sammen er det 11 400 eiere i TINE.

TINEs historie

TINEs røtter strekker seg tilbake til 1881 da den første meieriforeningen i Norge ble etablert. Gjennom alle disse årene har TINE vokst seg fra å være en produsent av melk, ost og smør til å bli ett av Norges største næringsmiddelkonsern med en produktportefølje på over 500 ulike produkter.