TINE Meieriet Setesdal

TINE Meieriet Setesdal

TINE Meieriet Setesdal ligg på Byglandsfjord i Setesdal. Meieriet driv produksjon av Kviteseidsmør, ekstra salta Setesdalsmør, økologisk Setesdalsmør, Brimismør, økologisk smør, geitsmør, kryddersmør, Ryfylkegome og rømmegraut. Anlegget produserer ca. 500 tonn per år. Antall tilsette ved anlegget er 10.

Meierisjef Setesdal

Petter Bru petter.bru@tine.no Mobil: 90175945

Besøk

Setesdalsveien 2019, 4741 Byglandsfjord

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter