Tine Meieriet Vest Ørsta

TINE Meieriet Ørsta

TINE Meieriet Ørsta ligger i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Meieriet driv produksjon av ulike variantar av kremost, Snøfrisk, Edamer,  Kvitlin og Norvegia® . Anlegget produserer ca. 2200 tonn per år. Antall tilsette ved anlegget er 47. 

Bente Reklev

Meierisjef TINE Meieriet Ørsta

Bente Reklevbente.reklev@tine.noTelefon: Mobil: + 47 952 24 840

Adresse

Postboks 736151 Ørsta

Besøk

Voldavegen 26155 Ørsta

Telefon

03080

Fax

22 96 73 08

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing