TINE Meieriet Tunga

TINE Meieriet Tunga

TINE Meieriet Tunga ligger i Trondheim. Meieriet driver produksjon av søtmelk, surmelk, fløte, Biola®, Cultura og Go'morgen-yoghurt, samt flaskeprodukter som YT, Biola® Smoothie og Sprett. Anlegget produserer ca. 80 millioner liter per år. Antall ansatte ved anlegget er 114.

Øyvind Hatletveit

Meierisjef TINE Meieriet Tunga

Øyvind Hatletveit oyvind.hatletveit@tine.no Mobil: 932 36 475

Sjef lagerdrift

Tove Grendstad tove.grendstad@tine.no Mobil: 414 50 587

Besøk

Bromstadvegen 687047 Trondheim Postboks 2490 Torgarden 7005 Trondheim

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter