TINE Meieriet Tunga
Øyvind Hatletveit

Meierisjef TINE Meieriet Tunga

Øyvind Hatletveit oyvind.hatletveit@tine.no Mobil: 932 36 475

Sjef lagerdrift

Tove Grendstad tove.grendstad@tine.no Mobil: 414 50 587

Besøk

Bromstadvegen 68
7047 Trondheim Postboks 2490 Torgarden 7005 Trondheim

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing