TINE Meieriet Tretten

TINE Meieriet Tretten ligger tre mil nord for Lillehammer i Øyer kommune. Meieriet driver produksjon av smørbar smelteost, burgerost, bakefast ostesaus, industrisauser, COOP smørbar ost, Piano Riskrem, TINE Rislunsj og 14 havregrøt.

For Fjordland produseres rømmegrøt, risgrøt, byggrøt, havregrøt, KOS Riskrem, Bygglunsj og Havrelunsj. Det drives også leietapping av honning kuvert for Honningsentralen. Produksjonsvolumet er i overkant av 17 000 tonn, hvorav ca 15 000 av disse er grøt og grøt-produkter. Antall årsverk ved meieriet er 104.

Meierisjef TINE Meieriet Tretten

Knut Magne Tofte knut.magne.tofte@tine.no Mobil: 908 56 220

Besøk

Musdalsvegen 342635 Tretten

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter