TINE Meieriet Tana

TINE Meieriet Tana

TINE Meieriet Tana ligger i Tana i Øst-Finnmark. Meieriet driver produksjon av Kesam®, yoghurt, konsummelk og smør. Anlegget produserer ca. 14 millioner liter melk per år. Antall ansatte ved anlegget er 25.

Eirin Beate Utsi

Meierisjef TINE Meieriet Tana

Eirin Beate Utsi Mobil: 975 10 701

Sjef lagerdrift Nord-Norge

Ronny Fyhn Hansen ronny.fyhn.hansen@tine.no Mobil: 913 82 929

Besøk

Grenveien 79845 Tana

Telefon

03080

Fax

22 96 73 35

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter