TINE Meieriet Sola

TINE Meieriet Sola ligger på Gransletta i Sola kommune. Meieriet driver produksjon av melk og fløte. Anlegget produserer ca. 30 millioner liter per år. Antall ansatte ved anlegget er ca. 100.

Meierisjef

Tom Midtbø Dahl tom.midtbo.dahl@tine.no Mobil: 975 00 842

Plass- og distribusjonssjef

Dag Bjarne Hustvedt dag.bjarne.hustvedt@tine.no Mobil: 412 38 126

Besøk

Grannessletta 112
4052 Røyneberg

Telefon

03080

Fax

22 96 72 74

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter