2008

TINE Meieriet Sola

TINE Meieriet Sola ligger på Gransletta i Sola kommune. Meieriet driver produksjon av melk og fløte. Anlegget produserer ca. 30 millioner liter per år. Antall ansatte ved anlegget er ca. 100.

 

Tom Midtbø Dahl

Meierisjef

Tom Midtbø Dahltom.midtbo.dahl@tine.noTelefon: Mobil: 975 00 842

Dag Bjarne Hustvedt

Plass- og distribusjonssjef

Dag Bjarne Hustvedtdag.bjarne.hustvedt@tine.noTelefon: Mobil: 412 38 126

Adresse

Grannessletta 1124052 Røyneberg

Besøk

Grannessletta 1124052 Røyneberg

Telefon

03080

Fax

22 96 72 74

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing