TINE Meieriet Sem

TINE Meieriet Sem

TINE Meieriet Sem ligger i Tønsberg kommune. Meieriet driver produksjon av konsummelk og kremfløte. I setersesongen tapper meieriet melk og fløte fra støler i Valdres. Anlegget produserer ca. 35 millioner liter per år. Antall ansatte ved anlegget er ca. 115.

Gro Rømmen Anderssen

Meierisjef TINE Meieriet Sem

Gro Rømmen Anderssen gro.rommen.anderssen@tine.no Mobil: 958 72 761

Sjef lagerdrift

Andre Sivertsen andre.sivertsen@tine.no Mobil: 481 81 764

Plass- og distribusjonssjef

Mats Torvik mats.torvik@tine.no Mobil: 41364964

Besøk

Åskollen 2
3170 Sem Postboks 114, 3170 Sem

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter