TINE Meieriet Sem

Meierisjef TINE Meieriet Sem

Mona Havn Sivertsen mona.havn.sivertsen@tine.no Mobil: 917 11 102

Sjef lagerdrift

Andre Sivertsen andre.sivertsen@tine.no Mobil: 481 81 764

Distribusjonssjef

Ole Gunnar Karlsen-Ingebretsen ole-gunnar.karlsen-ingebretsen@tine.no Mobil: 928 67 379

Besøk

Åskollen 2
3170 Sem Postboks 114, 3170 Sem

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing