TINE Meieriet Oslo

TINE Meieriet Oslo

TINE Meieriet Oslo er Norges største konsummelkanlegg og ligger på Kalbakken. Anlegget behandler vel 134 mill. liter melk og fruktdrikker. Fruktdrikkene produserer vi for Sunniva Drikker AS. Vi betjener Norges største marked, Oslo og omegn samt andre TINE Meierier over hele landet.

Meierisjef TINE Meieriet Oslo

Morten Braatømorten.braato@tine.noTelefon: Mobil: 975 09 186

Driftssjef Lager

Marius Larsenmarius.larsen@tine.noTelefon: 03080Mobil: +47 909 48 586

Adresse

Pb 113 Kalbakken0902 Oslo

Besøk

Bedriftsvn. 70950Oslo

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing