TINE Meieriet Oslo på Kalbakken

Meierisjef

Mette Lien mette.lien@tine.no Mobil: 95888279

Distribusjonssjef

Mats Torvik mats.torvik@tine.no Mobil: 41364964

Driftssjef lager

Ane Emilie Wisløff-Høgestøl Ane.emilie.wisloff-hogestol@tine.no Mobil: 97571212

Besøk

Bedriftsveien. 7
0950 Oslo Pb 113 Kalbakken, 0902 Oslo

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing