TINE Meieriet Oslo på Kalbakken

TINE Meieriet Oslo

TINE Meieriet Oslo er Norges største konsummelkanlegg og ligger på Kalbakken. Anlegget behandler vel 134 mill. liter melk og fruktdrikker. Fruktdrikkene produserer vi for Sunniva Drikker AS. Vi betjener Norges største marked, Oslo og omegn samt andre TINE Meierier over hele landet

Meierisjef TINE Meieriet Oslo

Morten Braatø morten.braato@tine.no Mobil: 975 09 186

Driftssjef

Monica Engen monica.engen@tine.no Mobil: 95052998

Besøk

Bedriftsveien. 70950Oslo Pb 113 Kalbakken, 0902 Oslo

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter