TINE Meieriet Oslo på Kalbakken

Anleggssjef Oslo

Mette Lien mette.lien@tine.no Mobil: 95888279

Besøk

Bedriftsveien 7
0950 Oslo Pb 113 Kalbakken, 0902 Oslo

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing