Meierisjef TINE Kristiansand

Inger Marie Nygård inger.marie.nygaard@tine.no Mobil: 902 05 832

Driftsjef lager

Dag Vidar Natskår Mobil: 932 12 377

Besøk

Hellemyrbakken 3
4628 Kristiansand S

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing