TINE Meieriet Kristansand

TINE Meieriet Kristiansand

TINE Meieriet Kristiansand ligger i Kristiansand. Meieriet driver produksjon av søtmelk, kulturmelk og fløte. Anlegget henter inn 50 millioner liter melk per år, og det tappes 23 millioner liter søt- og kulturmelk. Melkeoverskuddet transporteres til Jæren for produksjon av ost. Antall ansatte ved anlegget er 110

Meierisjef

Tom Midtbø Dahl tom.midtbo.dahl@tine.no Mobil: 975 00 842

Driftsjef lager

Dag Vidar Natskår Mobil: 932 12 377

Besøk

Hellemyrbakken 3
4628 Kristiansand S

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing