TINE Meieriet Harstad

Anleggssjef Harstad

Lasse Sannes lasse.sannes@tine.no Telefon: 97096269

Besøk

Skogveien 18
9403 Harstad Postboks 1054 9480 Harstad

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing