TINE Meieriet Harstad

TINE Meieriet Harstad

TINE Meieriet Harstad ligger i ville, vakre og vennlige Nord-Norge.Det er hele 60 prosent av landet og 10 prosent av folket i moderne by, bygd og kystsamfunn. Avstander og spredt samfunnsstruktur i landsdelen setter oss på harde prøver hver dag. Vi må være lønnsomme og forbrukervennlige.

Clement Roaldstveit

Meierisjef TINE Meieriet Harstad

Clement Roaldstveit clement.roaldstveit@tine.no Mobil: 915 42 541

Sjef lagerdrift Nord-Norge

Ronny Fyhn Hansen ronny.fyhn.hansen@tine.no Mobil: 913 82 929

Besøk

Skogveien 18
9403 Harstad Postboks 1054 9480 Harstad

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter