Meierisjef Frya

Oskar Aarnes Mobil: 991 09 930

Lagersjef Frya

Jon Stensrud jon.stensrud@tine.no Mobil: 958 94 433

Besøk

Fryavegen 64
2630 Ringebu

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing