TINE Meieriet Frya

TINE Meieriet Frya ligger i Ringebu i Gudbrandsdalen. Meieriet driver produksjon av konsummelk, TINE yoghurt, Yoplait yoghurt, rømme, crème fraîche og cottage cheese. Anlegget produserer ca. 50 millioner liter hvert år. Antall ansatte ved anlegget er 150.

Meierisjef Frya

Oskar Aarnes Mobil: 991 09 930

Lagersjef Frya

Jon Stensrud jon.stensrud@tine.no Mobil: 958 94 433

Besøk

Fryavegen 642630 Ringebu

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter