TINE Meieriet Frya

TINE Meieriet Frya ligger i Ringebu i Gudbrandsdalen. Meieriet driver produksjon av konsummelk, TINE yoghurt, Yoplait yoghurt, rømme, crème fraîche og cottage cheese. Anlegget tar i mot og behandler ca. 60 millioner liter hvert år. Antall ansatte ved anlegget er 150.

Meierisjef Frya

Oskar Aarnes Mobil: 991 09 930

Lagersjef Frya

Jon Stensrud jon.stensrud@tine.no Mobil: 958 94 433

Besøk

Fryavegen 642630 Ringebu

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter