TINE Meieriet Bergen

Anleggssjef TINE Bergen

Gunn-Solvår Røysland gunn.roysland@tine.no Mobil: 900 57 216

Besøk

Espehaugen 18,
5258 Blomsterdalen

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing