TINE Meieriet Bergen

Meierisjef TINE Meieriet Bergen

Mårten Haukjem maarten.haukjem@tine.no Mobil: 90 52 52 54

Sjef lagerdrift

Jan Ove Solheim jan.ove.solheim@tine.no Mobil: 91172795

Besøk

Espehaugen 18,
5258 Blomsterdalen

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing