TINE Meieriet Bergen

TINE Meieriet Bergen

TINE Meieriet Bergen ligg på Minde i Bergen. Meieriet driv produksjon av søtmjølk, fløyte, kulturmjølk og Sunniva juice. Anlegget produserer ca. 45 millioner liter per år. Antall tilsete ved anlegget er ca. 200.

Bedriftspakker skal sendes til: KANALVEIEN 88, 5068 BERGEN

Mårten Haukjem

Meierisjef TINE Meieriet Bergen

Mårten Haukjemmaarten.haukjem@tine.noTelefon: Telefon: 03080Mobil: +47 90 52 52 54

Sjef lagerdrift

Jan Ove Solheimjan.ove.solheim@tine.noTelefon: 03080Mobil: +47 911 72 795

Adresse

Postboks 103 Kristianborg5822 Bergen

Besøk

Minde Allé 105063 Bergen

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing