TINE Meieriet Bergen

TINE Meieriet Bergen

TINE Meieriet Bergen har flyttet til nytt anlegg på Espehaugen ved Flesland. Her produseres det TINE-melk og fløte, samt Sunniva juice. Anlegget er arbeidsplass for ca 200 personer.

Meierisjef TINE Meieriet Bergen

Mårten Haukjem maarten.haukjem@tine.no Mobil: 90 52 52 54

Sjef lagerdrift

Jan Ove Solheim jan.ove.solheim@tine.no Mobil: 91172795

Besøk

Espehaugen 185258 Blomsterdalen Postboks 103 Kristianborg 5822 Bergen

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter