TINE Meieriet Bergen

TINE Meieriet Bergen

TINE Meieriet Bergen ligg på Minde i Bergen. Meieriet driv produksjon av søtmjølk, fløyte, kulturmjølk og Sunniva juice. Anlegget produserer ca. 45 millioner liter per år. Antall tilsete ved anlegget er ca. 200.

Bedriftspakker skal sendes til: KANALVEIEN 88, 5068 BERGEN

Mårten Haukjem

Meierisjef TINE Meieriet Bergen

Mårten Haukjem maarten.haukjem@tine.no Mobil: 90 52 52 54

Sjef lagerdrift

Jan Ove Solheim jan.ove.solheim@tine.no Mobil: 91172795

Besøk

Espehaugen 185258 Bergen Postboks 103 Kristianborg 5822 Bergen

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter