TINE Meieriet Alta

TINE Meieriet Alta

TINE Meieriet Alta ligger i Alta kommune. Meieriet driver produksjon av søt konsummelk og fløte. Anlegget produserer ca. 4,5 millioner liter per år. Antall ansatte ved anlegget er 12.

Roar Søreng

Meierisjef TINE Meieriet Alta

Roar Søreng roar.soreng@tine.no Telefon: 78 44 71 33 Mobil: 950 74 701

Sjef lagerdrift Nord-Norge

Ronny Fyhn Hansen ronny.fyhn.hansen@tine.no Mobil: 913 82 929

Besøk

Meieriveien 59510 Alta

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter