TINE Meieriet Ålesund

TINE Meieriet Ålesund

TINE Meieriet Ålesund ligger i Ålesund sentrum. Anlegget produserer konsummelk og langtidsholdbare produkt.  Anlegget produserer ca. 35 000 tonn per år.

Ved produksjonsanlegget har vi 88 fast ansatte og ved TINE Logistikk er det 46 fast ansatte.
Totalt ved lokasjon TINE Meieriet Ålesund er det 151 fast ansatte.

Meierisjef TINE Meieriet Ålesund

Jan Heggem jan.heggem@tine.no Mobil: 906 89 103

Driftsjef lager

Runar Tafjord runar.tafjord@tine.no Mobil: 91158778

Besøk

Klaus Nilsens gate 146003 Ålesund P.b 1312 Sentrum 6001 Ålesund

Telefon

03080

Fax

22 96 73 11

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter