Tine Meieriet Vest Ålesund

TINE Meieriet Ålesund

TINE Meieriet Ålesund ligger i Ålesund sentrum. Anlegget produserer konsummelk og langtidsholdbare produkt.  Anlegget produserer ca. 35 000 tonn per år.
Ved produksjonsanlegget har vi 88 fast ansatte og ved TINE Logistikk er det 46 fast ansatte.
Totalt ved lokasjon TINE Meieriet Ålesund er det 151 fast ansatte.

Jan Heggem

Meierisjef TINE Meieriet Ålesund

Jan Heggemjan.heggem@tine.noTelefon: 03080Mobil: +47 906 89 103

Driftsjef Lager

Runar Tafjordrunar.tafjord@tine.noTelefon: 03080Mobil: +47 911 58 778

Adresse

P.b 1312 Sentrum6001 Ålesund

Besøk

Klaus Nilsens gate 146003 Ålesund

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing