Tine Meieriet Vest Ålesund

TINE Meieriet Ålesund

TINE Meieriet Ålesund ligg i Ålesund sentrum. Anlegget driv produksjon av konsummjølk og langtidshaldbare produkt. Anlegget produserer ca. 35 000 tonn per år. Antall tilsete ved anlegget er 89.

Jan Heggem

Meierisjef TINE Meieriet Ålesund

Jan Heggemjan.heggem@tine.noTelefon: 03080Mobil: +47 906 89 103

driftsjef lager

Runar Tafjordrunar.tafjord@tine.noTelefon: Mobil: 91158778

Adresse

P.b 1312 Sentrum6001 Ålesund

Besøk

Klaus Nilsens gate 146003 Ålesund

Telefon

03080

Fax

22 96 73 11

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing