TINE Meieriet Voss

TINE Meieriet Voss

TINE Meieriet Voss ligg rett utanfor Voss sentrum. Meieriet driv produksjon av Norvegia® og Vossadravle. Anlegget produserer ca. 2500 tonn Norvegia® og 45 tonn Vossadravle per år. Talet på tilsette ved anlegget er 25.

-    

Produksjonssjef TINE Meieriet Voss

Paul Samnøy Samnøy paul.h.samnoy@tine.no Telefon: 24359

Besøk

Meierivegen 35700 Voss

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter