TINE Meieriet Verdal

TINE Meieriet Verdal

TINE Meieriet Verdal på Ørin Industriområde i Verdal nord i Trøndelag. Meieriet driver produksjon av Jarlsberg®, Norvegia®, Gräddost, smør, Bremykt og pulver fra myse. Anlegget produserer ca. 9000 tonn hvitost, 3000 tonn smør, 6000 tonn Bremykt og 11000 tonn pulver per år. Antall ansatte ved anlegget er 121.

Kjell Tronhus

Meierisjef TINE Meieriet Verdal

Kjell Tronhus kjell.tronhus@tine.no Telefon: 72461400 Mobil: 91540166

Besøk

Melkeveien 1
7650 Verdal

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter