TINE Meieriet Verdal
Kjell Tronhus

Anleggssjef Verdal

Kjell Tronhus kjell.tronhus@tine.no Telefon: 72461400 Mobil: 91540166

Besøk

Melkevegen 1
7652 Verdal

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing