TINE Meieriet Storsteinnes

TINE Meieriet Storsteinnes

TINE Meieriet Storsteinnes ligger i Balsfjord kommune i Troms. Meieriet driver produksjon av brunost og hvitost fra ku- og geitemelk.

Anlegget mottar 28 millioner liter kumelk og 7 millioner liter geitemelk, og produserer 2600 tonn hvitost og 2600 tonn brunost per år. Antall ansatte ved anlegget er 50.

Meierisjef

Geir Helge Valle geir.helge.valle@tine.no Telefon: 95930856 Mobil: 95930856

Besøk

Meieriveien 21
9050 Storsteinnes

Telefon

03080

Fax

22 96 73 28

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter