TINE Meieriet Storsteinnes

TINE Meieriet Storsteinnes

TINE Meieriet Storsteinnes ligger i Balsfjord kommune i Troms. Meieriet driver produksjon av brunost og hvitost fra ku- og geitemelk.

Anlegget mottar 28 millioner liter kumelk og 7 millioner liter geitemelk, og produserer 2600 tonn hvitost og 2600 tonn brunost per år. Antall ansatte ved anlegget er 50.

Jan-Vidar Olsen

Meierisjef Storsteinnes

Jan-Vidar Olsen jan-vidar.olsen@tine.no Mobil: 97546085

Besøk

Meieriveien 219050 Storsteinnes

Telefon

03080

Fax

22 96 73 28

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter