TINE Meieriet Jæren

TINE Meieriet Jæren

TINE Meieriet Jæren ligger i Kviamarka i Hå kommune. Meieriet er eit moderne anlegg med produksjon av hvitost, prim, smør, margarin og pulver basert på myse. Anlegget mottar 210 millioner liter melk per år, og produserer ca. 46 000 tonn ferdigvarer. Antall ansatte ved anlegget er 170

Kjetil Thu

Meierisjef Jæren

Kjetil Thu kjetil.thu@tine.no Mobil: 97190640

Besøk

Næringsvegen 214365 Nærbø

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter