TM Jæren

TINE Meieriet Jæren

TINE Meieriet Jæren ligger i Kviamarka i Hå kommune. Meieriet driver produksjon av hvitost, prim, smør, margarin og pulver basert på myse. Anlegget produserer ca. 46 000 tonn, og mottar 210 millioner melk per år. Antall ansatte ved anlegget er 170.

 

Kjetil Thu

Meierisjef Jæren

Kjetil Thukjetil.thu@tine.noTelefon: Mobil: 97190640

Besøk

Næringsvegen 214365 Nærbø

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing