TINE Meieriet Byrkjelo

TINE Meieriet Byrkjelo

Thorkild Heieren

Meierisjef TINE Meieriet Byrkjelo og Voss

Thorkild Heieren thorkild.heieren@tine.no Mobil: 975 44 925

Sjef lagerdrift

Jan Ove Solheim jan.ove.solheim@tine.no Mobil: 91172795

Besøk

Meierivegen 1, 6826 Byrkjelo

Telefon

03080

Fax

22 96 73 19

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter