Driftsleder

Kari Edvardsen Mobil: 950 75 999

Sjef lagerdrift Nord-Norge

Aase Øverland aase.overland@tine.no Mobil: 97080760

Besøk

Klinkerveien 8
8006 Bodø

Telefon

03080

Fax

22 96 73 36/22 96 73 37

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing