TINE Sentrallager Klepp

TINE Sentrallager Klepp

TINE Sentrallager Klepp ligger på Klepp stasjon i Rogaland. Anlegget driver reguleringslagring av ost og smør. Det pakkes forbrukerpakninger av rivost, skivet ost og stykket ost for innenlands forbruk og eksport. Anlegget pakker også ost i helvekt til spesielle segment. Det foredles ca. 15 000 tonn, og distribueres ca. 30 000 tonn årlig. Antall ansatte ved anlegget er 110.

Meierisjef Sentrallagret Klepp

Anders Kluken anders.kluken@tine.no Telefon: 51371630 Mobil: 91302336

Besøk

Lalandsveien 1
4353 Klepp

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter