TINE Sentrallager Heimdal

TINE Sentrallager Heimdal

TINE Sentrallager Heimdal ligger i Trondheim. Anlegget driver reguleringslagring av ost og smør. Det drives videreforedling og pakking av ost, samt pakking av iste og iskaffe. Anlegget lagrer ost og ferdigvare fra eget pakkeri, samt andre produksjonsanlegg. Årlig vaskes nærmere en million modningskasser for ost, som etterpå returneres til ysteriene. Det pakkes ca. 20 000 tonn, og distribueres ca. 58 500 tonn årlig. Antall ansatte ved anlegget er 187.

Meierisjef

Synnøve Nikoline Vannebo synnove.nikoline.vannebo@tine.no Telefon: 90606792

Besøk

Heggstadmyra 19
7080 Heimdal

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter