Tankbil, TINEs sentrallager Harstad

TINE Sentrallager Harstad

Ville, vakre og vennlige Nord-Norge er TINE Nord sin region.

Det er hele 60 prosent av landet og 10 prosent av folket i moderne by, bygd og kystsamfunn. Avstander og spredt samfunnsstruktur i landsdelen setter oss på harde prøver hver dag. Vi må være lønnsomme og forbrukervennlige.

Sjef lagerdrift Nord-Norge

Ronny Fyhn Hansen ronny.fyhn.hansen@tine.no Mobil: 913 82 929

Besøk

Skogvegen 189403 Harstad

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter