TINE Sentrallager Harstad

TINE Sentrallager Harstad

Ville, vakre og vennlige Nord-Norge er TINE Nord sin region.

Det er hele 60 prosent av landet og 10 prosent av folket i moderne by, bygd og kystsamfunn. Avstander og spredt samfunnsstruktur i landsdelen setter oss på harde prøver hver dag. Vi må være lønnsomme og forbrukervennlige.

Besøk

Skogvegen 189403Harstad

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing