Nytt hovedkontor TINE SA

TINE SA Hovedkontor

TINE SA sitt hovedkontor ligger i Lakkegata 23 på Grønland i Oslo.

Bygget ble ferdigstilt i desember 2013. TINE disponerer de fire øverste etasjene (5.-8. etg.) 

 

Adresse

Postboks 250051Oslo

Besøk

Lakkegata 230187Oslo

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til Søknadsskjema og kriterier for sponsing