Finansiell kalender
Tertialrapport 3 – 2019: 13.02.2020
Teritalrapport 1 – 2020: 28.05.2020
Tertialrapport 2 – 2020: 06.10.2020
 

Kristin Muri Møller

Konserndirektør CFO

Kristin Muri Møller er TINEs nye CFO og har over 20 års fartstid i Telenor-systemet og tar med seg solid kompetanse fra tilsvarende stilling i Telenor Norge. Hun har jobbet med både Telenors norske og internasjonale drift og vært tett på utviklingsreisen som telegiganten har vært gjennom de siste årene, og kan også vise til gode resultater på kostnadseffektivisering, modernisering og utvikling av sterke team

Kristin er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Ellen Eskeldal Scavenius

Finanssjef

Telefon: 98247044

Kjetil Øyråker Mæhlum

Senior finansmedarbeider

Telefon: 90541527