Finansiell informasjon

Her finner du oversikt over TINEs finansielle rapporter og annen nyttig informasjon; blant annet tertialsrapporter, årsrapporter og kontaktinformasjon

Finansiell kalender
Tertialrapport 3 – 2019: 13.02.2020
Teritalrapport 1 – 2020: 28.05.2020
Tertialrapport 2 – 2020: 30.09.2020
 

Årsrapport 2019

Året vi har lagt bak oss har vært krevende, spennende, utfordrende og givende. Alt det på en gang, ofte samtidig, for TINE og for meg. Det har handlet mye om analyse og planlegging. Vi har snudd hver stein og sett på driften vår fra a til å. Og vi har lagt kursen for de neste årene i strategien vi kaller «TINE 2025». Hvis 2019 handlet om analyse og planlegging, da er 2020 året for gjennomføring. Og det haster.


- Utdrag fra forord, Gunnar Hovland

Les mer Årsrapport 2019

English version Annual Report 2019
Obligasjoner

TINE SA har utstedt obligasjonslån som er registrert på Nordic ABM. En oversikt over nåværende lån finner du her:  Utsteder

Utsteder ISIN Valuta Beløp Kupong Forfall
TINE SA NO0010777741 NOK 450 000 000 Float 11/4/21
TINE SA NO0010793250 NOK 500 000 000 Float 11/11/22
TINE SA NO0010816309 NOK 450 000 000 Float 3/21/23
TINE SA NO0010782667 NOK 500 000 000 Fix 1/24/24
TINE SA NO0010856727 NOK 400 000 000 Float 6/12/24
TINE SA NO0010816838 NOK 205 000 000 Fix 2/23/28
TINE SA NO0010856768 NOK 150 000 000 Fix 6/12/29
 
Bærekraft

Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskapning der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Les mer om hvordan TINE jobber med bærekraft i alle deler av verdikjeden under Bærekraft

Jørn Spakrud

Konserndirektør CFO

Telefon: 97794946

Spakrud begynte i TINE i 2008 og kom da fra 11 år i Yara International ASA/Norsk Hydro ASA med erfaring fra ulike stillinger innenfor økonomi og finans. Før dette arbeidet han i seks år innen revisjon i Deloitte AS. Spakrud er styreleder i MP Pensjon, Fjordland AS og styremedlem i Skala Prosessteknikk AS.

Jørn Spakrud er utdannet siviløkonom og statautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Ellen Eskeldal Scavenius

Finanssjef

Telefon: 98247044

Kjetil Øyråker Mæhlum

Senior finansmedarbeider

Telefon: 90541527