Produksjon av revet ost.

500 000 tonn myse til mat for å redusere matsvinn

For å produsere en kilo ost trenger man ca. ti liter melk. Det betyr at man sitter igjen med ca. ni kilo restprodukt, såkalt myse.

Det har i lang tid vært utfordrende å nytte gjøre seg denne mysen til andre matvareprodukter, så en stor del har endt som dyrefôr.

TINE har investert mange millioner i et nytt produksjonsanlegg ved meieriet i Verdal der man foredler mysen til melkesukker (permeatpulver) og proteinpulver (WPC80). Tidligere så tapte TINE penger på mysen som ble levert til fôr, mens foredling til menneskemat gir nå en økonomisk gevinst. Her har man med andre ord lykkes med å skape en lønnsom virksomhet som i tillegg bidrar til å utnytte en viktig ressurs på en enda bedre måte.

TINE Meieri Verdal