Ragnhild Mowinckel og Nina Løseth forklarer TINEs nye melkekartonger.

Mye skal skje innen 2025. Vi går viktige og spennende tider i møte!