Ragnhild Mowinckel og Nina Løseth forklarer TINEs nye melkekartonger.

TINE Fornybar 2025

Melkekartongen er laget av 100&% fornybart materiale. Innen 2025 skal alle våre meierier bruke kun fornybar energi. Alpinistene Ragnhild Mowinckel og Nina Løseth forklarer den nye 100% fornybare melkekartongen.

Innen 2025 skal også alle våre meierier bruke kun fornybar energi og det samme gjelder også alle bilene våre. Vi går viktige og spennende tider i møte!

Våre nye melkekartong - forklart av våre nye alpinstjerner

Melkekartongen vår er nå 100% fornybar. Vi har nemlig byttet belegget på innsiden med bioplast.

Vi har latt Ragnhild Mowinckel og Nina Løseth forklare den nye kartongen nærmere. 

100 % fornybare melkekartonger

Nå er alle kartonger med Tinemelk® fra 100 % fornybare råvarer.  

Les mer om grønn plast og våre fornybare melkekartonger. 

Mer i vente...

Snart vil en rautende bil og en smørblid sjåfør fortelle om at TINE-kuer kan levere drivstoff til alle bilene våre. 

Ja, og barn - fuuuuulle av statisk elektrisitet kommer til å forklare vår satsning på det vi kaller "grønne meierier". 

Snart, altså.