Tankbil med #Kukraft

TINE gir full gass på kumøkk

Klimaprogrammet KUKRAFT skal gi verdens mest bærekraftige mattransport med klimavennlig biogass fra kumøkk. De 200 000 norske melkekyrne som leverer til TINE, blir det viktigste bidraget for å nå målet. Det gjør melkeglasset mer klimavennlig.

 

Første matprodusent i Europa på kumøkkbasert biogass

–  KUKRAFTTM er en viktig del av TINEs miljø – og innovasjonsarbeid med å få bilparken over på fornybar energi. Vi skal ha minst 100 av våre biler over på kumøkkbasert biogass innen 2022. Vi har allerede to biler på veiene. Når vi som første matprodusent i Europa tar i bruk biogass fra egen kumøkk skaper det ikke bare klimagevinster, men også nye muligheter hos våre melkebønder og TINE som fremtidig energiprodusent, sier Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE. 

Ny innovasjon gir økt klimaeffekt

Testprosjektet med Greve Biogass i Tønsberg har blant annet gitt oppsiktsvekkende resultater fra produksjon av biogass fra kumøkk i kombinasjon med matavfall. Denne kombinasjonen oppnår 25% bedre effekt enn tradisjonell biogassproduksjon basert på kun husholdningsavfall, og betyr at tilførsel av kumøkk gir verdens mest effektive og klimavennlige biogassproduksjon!  Det ligger også en miljøgevinst i å spare drikkevannet som ellers må tilsettes i produksjonsprosessen.

Melkeglasset, bilturen og kua mer miljøvennlig

Møkk fra 1 ku gir sammen med matavfall nok biogass til å drive en liten personbil i ca. 25 000 km. Vi kan regne en reduksjon av klimagassutslipp på 4,3 tonn CO2 per ku per år om kumøkka brukes til biogassproduksjon, og de 200 000 norske kyrene som tilhører TINEs «ku-park» vil både kunne drifte all egen transport, og utslippene fra landbruket vil kunne reduseres med 860 000 tonn CO2 per år. Ved å utnytte energien som ligger i metangass fra kumøkk blir med andre ord hvert melkeglass, hver biltur – og hver eneste ku mer miljøvennlig.

Store verdier - for både bonden og miljøet

KUKRAFTTM er et positivt klimatiltak, og samtidig sirkulærøkonomi i praksis. Melk fra kua blir mat, kumøkk blir drivstoff, avfallsproduktene fra drivstoffproduksjon blir gjødsel – som igjen går til kua som lager mat, drivstoff og gjødsel.

– Vi vet at TINE-bøndene er opptatt av klima og er stolte bidragsytere til å redusere klimautslippene, men kumøkka er i tillegg verdt sin vekt i gull, og vil gi våre melkebønder økonomiske muligheter. Vår satsing skal ikke bare være et solid skritt i riktig retning hva klimatiltak angår, det skal også bidra til verdiskaping og fremtidstro blant nye generasjoner norske melkebønder.

Les mer om TINEs klimamål i Årsrapporten 2017.