Et blikk inn i fremtidens matproduksjon

Norske forbrukere har kåret TINE til Norges mest bærekraftige merkevare. Vi har planene klare for hvordan vi kan bli enda mer bærekraftige. Slik ser vi for oss fremtidens landbruk.

Metanfangst er nærmere enn du tror

Landbruket står i dag for 8% av klimagassutslippene i Norge. Siden 1990 har vi redusert utslippene med 5% og TINE jobber hver dag for å kutte mer. Metangass fra husdyrene står for 40% av utslippene fra landbruket. Fordi den norske kua er 7 til 8 måneder i fjøset hvert år, skjer mye av metangassutslippene innendørs. Med innovasjon og ny teknologi vil det i 2030 være mulig for bonden å drive fjøsfangst av metan. metan. Forskere mener vi kan fange halvparten av metangassen ved bruk av ny teknologi. Da blir både gårdsdriften og melken du drikker enda mer klimavennlig.

Også kumøkka har en verdi

Metangassen i kumøkka kan også brukes som energikilde. Det produseres allerede biogass på kumøkk i dag. Vår visjon er at TINEs gårder skal bli leverandør av bioenergi til oppvarming eller til drivstoff.

Fôr laget av tang og tare

Hva kua spiser påvirker også klimaet. I fremtiden kan norske kuer spise fôr basert på tang og tare fra havet. Slik kan vi spare miljøet for transport, redusere import av kraftfôr og utnytte norske ressurser bedre.

Hver eneste gård kan bli et eget mini-meieri

I dag melkes en tredjedel av norske kyr av en melkerobot. Den overvåker også dyrehelse og melkekvalitet. I fremtiden vil også melkeroboten kunne fungere som et lite meieri. Dette kan gjøre at en av våre fremtidige, selvkjørende tankbiler med lokalprodusert drivstoff kan hente drikkeklar melk rett fra gården.

Vi gleder oss til at verdens kanskje fineste melk også skal bli verdens mest klimavennlige.