Røde Kors hjelpekorps på fjellet.

Røde Kors og TINE - «Overskudd til å hjelpe»

Vi er stolte over å støtte Røde Kors viktige arbeid og kaller samarbeidet «Overskudd til å hjelpe». Samarbeidet er med på å skape forståelse og inspirasjon til ansatte og TINEs eiere om selv å engasjere seg i frivillig humanitært arbeid.
Samtale om ernæring på Røde Kors kvinnekafé i Oslo.
Samtale om ernæring på Røde Kors kvinnekafé i Oslo.

TINE har vært hovedpartner til Røde Kors siden 2003

I Norge er samarbeidet konsentrert rundt Røde Kors Hjelpekorps samt Røde Kors-aktiviteter som setter søkelyset på kosthold og fysisk aktivitet hos ulike deler av befolkningen.

Røde Kors Hjelpekorps tredoblet antall redningsaksjoner

Røde Kors Hjelpekorps har hatt en tredobling i antall aksjoner de siste ti årene, fra 350 aksjoner i 2005 til nærmere 1000 aksjoner i 2015. - Terskelen for å be om hjelp er blitt lavere. Samtidig skyldes økningen også at folk er blitt mer ekstreme, de er på utkikk etter mer opplevelse og går i tøffere terreng, sier Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Kostholdskurs for minoritetsgrupper

Siden 2011 har Røde Kors og TINE arrangert kostholdskurs for ulike minoritetsgrupper. TINE-ansatte med ernæringskompetanse har vært til stede på Røde Kors sine kvinnekafeer i Oslo. Her møtes kvinner med minoritetsbakgrunn, og sammen har de skapt dialog omkring kosthold og helse. Interessen og behovet har vært stor, og kostholdskurset har også vært arrangert i Bergen og Trondheim.

«Til Topps» - Norges sprekeste integreringsarrangement

TINE er også en viktig støttespiller for «Til Topps», Norges sprekeste integreringsarrangement. «Til Topps» er et arrangement der det flerkulturelle og frivillige Norge møtes for å gå sammen på fjelltur. Enten det er for å nå Norges høyeste punkt, Galdhøpiggen, eller på en tur i området rundt Lom.

Til topps med Røde Kors

Gjennom «Til Topps» etableres lokale turgrupper som går sammen regelmessig fram mot selve arrangementet. Turgruppene danner grunnlaget for en rekke aktiviteter både i forkant av selve arrangementet, underveis, og i etterkant. Den enkelte deltaker opplever mestring, både i form av å bli kjent med norsk natur og ved å bli i bedre form. Her når man sine mål og får nye vennskap.

«Til Topps» bidrar til bedre folkehelsa gjennom fysisk aktivitet, følelse av mestring og deltakelse i fellesskap. I 2015 var det over 1.300 påmeldte fra 40 ulike kommuner.

Les mer om Røde Kors' viktige arbeid