Meieriprodukter på vei inn i lastebilen.

Distribusjon

Flere dager i uka, året rundt, skal mer enn 1300 artikkelvarianter fra TINE distribueres til 25.000 butikker og andre leveringssteder. Det stiller store krav til logistikk og effektivitet.

Melk og andre ferskvarer kjøres direkte fra meieriene og ut til butikkene, mens ost, smør og andre faste produkter fraktes via grossistenes lagre..

En kompleks kjede

På våre meierier foredles melken til over 1300 ulike artikkelvarianter. Produktene skal flere ganger i uka transporteres til  25.000 leveringssteder (butikker, restauranter, hoteller, sykehus, kiosker, kantiner og så videre). TINE leverer også til barnehager og skoler over hele landet. Mange av produktene er ferske og har kort holdbarhet, og det krever en såkalt ubrutt kjølekjede fra gården helt frem til kjøleskapet i butikken eller hjemme hos deg.

To distribusjonskanaler

Våre varer distribueres gjennom to kanaler. Melk, fløte, yoghurt og andre ferske produkter kjøres fra meieriene direkte til butikk, dels med egne biler og sjåfører, dels med innleide transporttjenester. Ettersom spesialiseringen mellom meieriene har økt betyr det at varer må transporteres mellom meierier før de omlastes og kjøres ut i butikk.

Økt spesialisering

De senere årene har det vært en betydelig produktinnovasjon i TINE. Nye produkter krever store investeringer i nytt produksjonsutstyr, og det er ofte lønnsomt å samle produksjonen på ett meieri.  Eksempler på dette er Kesam som produseres i Tana og økologisk lettrømme som produseres i Kristiansand, og distribueres derfra til hele landet. Det stiller store krav til at vareflyten fungerer godt.