TINEs Young Professionalprogram

Vår viktigste ressurs

TINE er helt avhengig av motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse for å skape resultater i en stadig mer konkurranseutsatt bransje. For å sikre dette har TINE utarbeidet en egen HR-strategi.

TINE skal:

  • Være den mest attraktive arbeidsgiveren innen vår strategiske kompetanseområder
  • Arbeide helhetlig med langsiktig ressursplanlegging for å sikre tilstrekkelig menneskelige ressurser og kompetanse
  • Satse på riktig kompetanse som et strategisk virkemiddel for å mestre langsiktige forretnings- og organisasjonsmessige utfordringer
  • Ha konkurransedyktige bedriftsinterne ordninger samt konkurransedyktige lønnsbetingelser uten å være lønnsledende

Ved å levere på disse målsettingene skal TINE skape en slagkraftig organisasjon. Like viktig er det imidlertid å utvikle hver enkelt ansatt slik at de opplever faglig utvikling og mestring.

Employer branding

I TINE jobber vi målrettet med å synliggjøre TINE som en attraktiv arbeidsgiver. Dette er viktig for å tiltrekke, beholde og utvikle medarbeidere og ledere med strategisk viktig kompetanse. TINE har utviklet kommunikasjonskonseptet "Rå muligheter for reale folk". Dette synliggjøres på utdanningsmesser, karrieredager, i egne digitale kanaler og gjennom både betalte og ikke-betalte kanaler.

 Les mer i vår årsrapport