Verdens beste helsevesen - for kuer

Hver eneste ku på norske TINE-gårder har sin egen, digitale journal. Systemet ku-kontrollen er utviklet av TINE, og skal gi bedre dyrehelse og tryggere mat.

Et digitalt system skal sørge for bedre sykdomsforebygging blant norske kuer.

Datasystemet Ku-kontrollen er utviklet av TINE. Den store databasen kan sammenlignes med en komplett, digital helsejournal. Her finner vi dataene fra samtlige kuer på samtlige TINE-gårder i landet. Det vil si at 98,3 prosent av alle melkekyr her til lands er registrert i dette systemet. 

Kuas livshistorie

- Her finner vi hele livshistorien til hver enkelt ku. Fra fødsel, vekst, hva kua spiser, når hun blir drektig, hvor mange kalver hun får, hvor mye hun produserer - hele sykehistorien. Og til slutt hvorfor hun sendes til slakteriet, forteller Anne Cathrine Whist. Hun er veterinær og jobber i TINE Rådgiving. 

Hvert dyr og hver gård følges i detalj

Ku-kontrollen gjør det mulig å følge hvert enkelt dyr i detalj. Systemet brukes til både produksjonsstyring og produksjonskontroll.

- Både bonden og TINE-rådgiverne bruker dataene som finnes i systemet. For eksempel har vi et solid trykk fra utenlandske kjeder som krever dokumentasjon fra primærleddet i produksjonen. De vil ha informasjon helt ned på detaljnivå. Takket være Ku-kontrollen kan vi til enhver tid gi dokumentasjon til eksportsertifikater, forklarer Whist.

Systemet brukes også til å kartlegge dyrehelse og dyrevelferd på hver enkelt gård.

- Vi tar melkeprøver fra hvert enkelt dyr, som registreres i systemet. Melkeprøvene analyseres for ulike stoffer, som fett, protein og laktose, samt for ulike helserelaterte stoffer, sier Whist.

Forbygging og behandling

Hun forteller at systemet brukes til både forebygging og behandling av sykdommer.

- Forebygging, fordi dataene forteller oss når en ku ikke produserer normalt. Det kan tyde på at kua er syk. Vi bruker også systemet som beslutningsgrunnlag for veterinærmedisinske vurderinger, sier Whist.

Lavere utslipp

Data i Ku-kontrollen kan også hjelpe TINE å nå sine klimamål. 

En frisk ku produserer mer melk enn en ku som er syk.

Med data i Ku-kontrollen kan man ved hjelp av tidlig innsats hindre eller redusere sykdom, og dermed opprettholde produksjonen. TINEs arbeid for bedret dyrehelse gjør at norske bønder produserer like mye melk som før, men med færre kyr. Det er bra for miljøet.